Miljö

Vi som tryckeri kan göra stor skillnad för miljön. Därför är det viktigt att vara miljömedveten. Det gäller allt från tryckmetoder och pappersval till leveransmetoder och återvinning. På Hammarö Tryckeri går miljö- och kvalitetsarbetet hand i hand genom hela verksamheten.

Genom fortlöpande utbildning av personal, ständig teknikutveckling, regelbundna uppföljningar och uppgraderingar av våra målsättningar säkerställer vi att Hammarö Tryckeri alltid arbetar så miljövänligt som det bara går.

För offsettryck använder vi den senaste tekniken utan framkallningsvätska, fix eller vatten, helt kemifritt.